هوای پاک با سیستم جمع آوری گاز متان از گاوداری​​​​​​​

پلاک هوشمند خودرو​​​​​​​

اختراعات ثبت شده شرکت ویداک

فیلتر های ضد آلایندگی هوای کلان شهر ها